Piliny

Dřevěné modřínové piliny. Kulatinu před pořezem odkorňujeme, piliny jsou tedy čisté bez větší příměsí kůry. Piliny se prodávají na sypané prostorové metry (SPRM).

Cena: 403 Kč/sprm
Ceny jsou uvedeny s DPH 15 %.

; <