O společnosti pila CARMAN-WOOD s.r.o.

Pilařský závod v Hradci nad Moravicí vznikl v roce 1907, a to přestavbou bývalé škrobárny na pilu. V této době byla poháněna vodou z řeky Moravice. Teprve od roku 1964 bylo k pohonu hlavních strojů používáno vodní turbíny v kombinaci s pohonem elektro. V témže roce byla provedena elektroinstalace a první mechanizace v pilnici.

V letech 1907 až 1945 byla na pile zpracovávána jehličnatá a listnatá kulatina. Z listnatých stromů se od roku 1935 vyráběl i jednotlivý nábytek. Převážně skládací židle, pasti na hlodavce a další. V tomto časovém období se vystřídalo několik majitelů převážně německé národnosti. K posledním majitelům patří K. J. Össterreicher z Lomnice u Rýmařova.

Od r. 1945 byla majitelem pily Národní správa, Státní lesy, Slezské pily, Valašské pily, později pak Ostravské pily, Severomoravské dřevařské závody, Moravskoslezské dřevařské závody Šumperk a.s., od r. 2000 firma CARMAN a.s., od r. 2005 do současnosti firma CARMAN-WOOD, s.r.o..

Velkou zásluhou na rozkvětu pily v Hradci nad Moravicí má její bývalý ředitel Pavel Hercik, v jehož šlépějích nyní neméně úspěšně kráčí současný ředitel Jan Kuchařík, který se snaží modernizovat pilařský provoz a vybavovat jej moderní technologií.

Areál pilařského závodu se nachází v okrajové části města Hradec nad Moravicí. V současné době zaměstnává 40 osob.