Odkorněná kůra

Modřínovou odkorněnou kůru, vyrábíme očištěním dřevní hmoty od kůry přes odkorňovač, kůra má velikost přibližně 5×5 cm.

Cena: 690 Kč/sprm
Ceny jsou uvedeny s DPH 15 %.

; <