Odkorněná kůra

Modřínovou odkorněnou kůru, vyrábíme očištěním dřevní hmoty od kůry přes odkorňovač.

Cena: 1 035,- Kč/sprm
Ceny jsou uvedeny s DPH 15 %.

; <