Odkorněná kůra

Modřínovou odkorněnou kůru, vyrábíme očištěním dřevní hmoty od kůry přes odkorňovač.

Ceník na vyžádání na telefonu: 734 417 065

Cena: 1 035,- Kč/sprm
Ceny jsou uvedeny s DPH 15 %.

;