Drcená kůra

Drcenou modřínovou kůru, vyrábíme drcením odkorněněné kůry. Drcená kůra má velikost přibližně 2×2 cm. Prodává se na sypané prostorové metry. (SPRM)

Cena: 1 208,- Kč/sprm
Ceny jsou uvedeny s DPH 15 %.

; <